Medlemmar

Följande organisationer är de bildande medlemmarna i Nuft:

I samband med att organisationen bildas har beslut fattats om att ett antal organisationer utöver dessa ska erbjudas medlemskap i Nuft (ex. organisationer som tidigare ingått i det informella nätverket). Om din organisation eller nätverk är intresserade av att gå med i Nuft kan du maila till ordforande@nuft.nu för att få mer information.

Undrar du över vilka organisationer som kan gå med i Nuft? Läs mer här.